پنجشنبه 8 خرداد 1399   22:25:54
 

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در نظر دارد در راستای تحلیل و ارائه راه کارهای اجرایی شدن گام دوم انقلاب در ارتش جمهوری اسلامی ایران مسابقه ای در سطح آجا برگزار نماید. آثار ارسالی باید در قالب کتاب، مقاله و پوستر بوده و به صورت مکتوب و یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا 98/04/31 به مدیریت مطالعات معونت پژوهش و تولید دانش دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارائه گردد.
لازم به ذکر است که به ده اثر برتر جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.
**جهت دریافت متن کامل بیانیه گام دوم انقلاب به وبگاه http://farsi.khamenei.ir/gaam2/ مراجعه نمایید.**

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد.