جمعه 9 خرداد 1399   00:20:18

 

 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیرباز در راستای مأموریت ذاتی خویش همواره به عنوان رکن اصلی تعلیم افسران ارشد آجا، نیروهای مسلح و کشورهای دوست و هم‌پیمان تمام همت و تلاش خود را بکار گرفته تا ضمن بر افراشته نگه‌داشتن پرچم فروزان علم با بهره‌گیری از اندیشمندان نظامی گذشته در کسب علم و تجربه بدنبال پرورش فرماندهانی با تفکر عمیق نظامی باشد تا شاهد سرافرازی و اقتدار نیروهای مسلح بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی، بر فراز این مرز و بوم در اهتزاز باشد.

1

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد.