پنجشنبه 8 خرداد 1399   22:54:49
گزارش های تصویری
گزارش های تصویری

تاریخ :1398/8/22 چهارشنبه

نام عکاس :

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد.